Projekt

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013262

Název projektu: Marketingová podpora exportu AQ, s.r.o.

Informace o projektu: Společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu AQ, s.r.o., který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.


Obsahem projektu je propagace společnosti AQ, s.r.o. na mezinárodních veletrzích, v letech 2018 – 2020. Jedná se o veletrhy Audio Video Show Warsaw 2018+2019, USA Axpona 2019+2020, CIIE China 2018, AWE China 2019,  HIGH END Munich 2019+2020, které jsou zaměřeny na HiFi audio a spotřební elektrotechniku, dle zaměření společnosti AQ, s.r.o. Realizace projektu přispěje ke zviditelnění společnosti v zahraničí, navázání nových spoluprací a rozvoji obchodních vztahů a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy. Dojde k získání nových zákazníku, růstu exportu a tržeb.Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007579

Název projektu: Marketingová podpora exportu AQ, s.r.o.

Informace o projektu: Společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu AQ, s.r.o., který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.


Obsahem projektu je propagace společnosti AQ, s.r.o. na čtyřech mezinárodních veletrzích, v letech 2017 – 2018. Jedná se o veletrhy USA CES 2017, USA CES 2018, HIGH END Munich 2017, HIGH END Munich 2018, které jsou zaměřeny na spotřební elektrotechniku, dle zaměření společnosti AQ, s.r.o. Realizace projektu přispěje ke zviditelnění společnosti v zahraničí, navázání nových spoluprací a rozvoji obchodních vztahů a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy. Dojde k získání nových zákazníku, růstu exportu a tržeb.


Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008895

Název projektu: Inovace produktového portfolia AQ, s.r.o.

Informace o projektu: Naše společnost realizuje projekt s názvem „Inovace produktového portfolia AQ, s.r.o..“, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.


Předmětem projektu je pořízení technologií na realizaci nového výrobního procesu, prostřednictvím kterého budou vyráběny nové produkty z oblasti audiotechniky, konkrétně 2 řady reprosoustav (ORCA, Malá aktivka) a akustický panel (Sound panel).Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003914

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Lékárny Relax, s.r.o. a partnerů AQ, s.r.o. a Electro Outlet s.r.o.

Informace o projektu: Žadatelem projektu je Lékárna Relax, s.r.o. a partneři AQ, s.r.o. a Electro Outlet s.r.o. Předmětem projektu je školení pro 38 osob v těchto oblastech: obecné IT; specializované IT; měkké a manažerské dovednosti; jazykové vzdělávání; technické a jiné odborné vzdělávání; účetní, ekonomické a právní kurzy a interní vzdělávání. Školení bude realizováno po dobu dvou let.