Inovace produktového portfolia AQ, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008895

Název projektu: Inovace produktového portfolia AQ, s.r.o.

 

Informace o projektu: Naše společnost realizuje projekt s názvem „Inovace produktového portfolia AQ, s.r.o..“, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je pořízení technologií na realizaci nového výrobního procesu, prostřednictvím kterého budou vyráběny nové produkty z oblasti audiotechniky, konkrétně 2 řady reprosoustav (ORCA, Malá aktivka) a akustický panel (Sound panel).

Inovace produktového portfolia AQ, s.r.o.
Vytvořeno30.03.2020