Vzdělávání zaměstnanců Lékárny Relax, s.r.o. a partnerů AQ, s.r.o. a Electro Outlet s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003914

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Lékárny Relax, s.r.o. a partnerů AQ, s.r.o. a Electro Outlet s.r.o.

 

Informace o projektu: Žadatelem projektu je Lékárna Relax, s.r.o. a partneři AQ, s.r.o. a Electro Outlet s.r.o. Předmětem projektu je školení pro 38 osob v těchto oblastech: obecné IT; specializované IT; měkké a manažerské dovednosti; jazykové vzdělávání; technické a jiné odborné vzdělávání; účetní, ekonomické a právní kurzy a interní vzdělávání. Školení bude realizováno po dobu dvou let.

Vzdělávání zaměstnanců Lékárny Relax, s.r.o. a partnerů AQ, s.r.o. a Electro Outlet s.r.o.
Created3/30/2020